Google Trends

หลักของการทำ SEO ให้ประสบความสำเร็จนั่นคือ ทำอย่างไรก็ได้ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ Search Engine ให้สามารถค้นหาเว็บไซต์ บทความ หรือข้อมูลธุรกิจเจอ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ไม่ว่าจะใช้คำค้นหาใด ๆ ก็จะเจอเว็บไซต์ของคุณเจอและตรงตามความตั้งใจของคนที่ค้นหา เพราะนั่นคือเป้าหมายในการขายสินค้านั่นเอง โดยในวันนี้จะมาแนะนำเครื่องสำหรับทำ SEO สำหรับมือใหม่ให้นำไปศึกษาและลงมือทำ เพื่อสร้างโอกาสในการค้นหาจาก Search Engine มากยิ่งขึ้น

Google Keyword Planner

หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยม หากคุณยังมั่นใจว่า Google คือ Search Engine ที่ดีที่สุด ดังนั้นการใช้ Google Keyword Planner จึงเป็นทางเลือกลำดับต้น ๆ ในการเลือกใช้งาน เพราะอย่างน้อยคุณจะได้เรียนรู้ถึงวิธีคิดและการค้นหาของ Ai จาก Google

Google Trends

เป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก เพราะสามารถที่จะบอกให้คุณได้รู้ว่า ณ ปัจจุบัน มีการค้นหาคำใดมากที่สุดหรือเหตุการณ์ใด รวมถึงเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะสามารถที่จะแยกดูแต่ละประเทศแต่ละช่วงเวลาได้ อย่าลืมว่าสิ่งใดที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศ ย่อมได้รับความสนใจในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

Alexa Traffic Rank

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพของเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นการวัดจากข้อกำหนดของ Alexa Traffic Rank เอง มิใช่จาก Google แต่สามารถที่จะนำข้อมูลและอันดับที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นจาก google ได้

Yoast SEO

เป็น ปลั๊กอิน ที่เป็นมิตรกับ Google ที่ช่วยในด้านการปรับแต่ง SEO ให้สามารถติดอันดับจากการจัดอันดับของ Google ได้ ซึ่งจะเป็นการทำเช็คลิสให้ตรงตามข้อกำหนดของ Google จากนั้นจะมีการตรวจสอบและแจ้งผลให้เจ้าของเว็บได้รับรู้ว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนั้น ดีแล้วหรือยัง ถ้ายังจะต้องทำอะไรเพิ่ม โดยการตรวจจับอาจเป็นปริมาณการเข้าออกเว็บไซต์

Keyword Too.io

เชื่อว่าในช่วงหลัง ๆ หากใครสังเกตเกี่ยวกับคำค้นหา เวลาที่ต้องพิมพ์ข้อความลงไปใน google search จะพบคำต่าง ๆ ผุดขึ้นมาจำนวนมาก นั่นเพราะเกิดจาก AI ของทาง Google เองที่ช่วยในการประมวลผลคำและค้นหาให้ แต่ด้วยปัจจุบันคำค้นหาดังกล่าวมีลักษณะที่เปลี่ยนไป นั่นคือ ยาวขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น keyword tool.io จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยค้นหา keyword ที่เป็นคำยาว ๆ เพื่อนำมาทำ SEO ได้

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ SEO อื่น ๆ ที่น่าสน มีทั้งใช้ฟรีและเสียเงินจำนวนมากที่มือใหม่สามารถหยิบยกมาใช้งานได้อย่างเสรี แต่สิ่งหนึ่งทำควรจำและควรทำนั่นคือ การสร้างเว็บไซต์ เพจ ให้มีคุณภาพสามารถที่จะใช้เป็นการอ้างอิงให้แกธุรกิจหรือบทความอื่น ๆ ได้ ไม่มีการ copy หรือนำรูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์มาใช้งาน เพราะนั่นหมายถึงการละเมิดกฎเกณฑ์ของการทำเว็บไซต์ที่ดีและอาจนำมาซึ่งปัญหาในอนาคตได้