7 สายงาน Online Marketing ที่โลกออนไลน์ต้องการ

“อินเทอร์เน็ต” เครือข่ายที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้สายงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Online Marketing หรือการตลาดออนไลน์เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น โดยประโยชน์ในการทำการตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย Online Marketing แต่ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก Online Marketing เป็นการทำการตลาดด้วยการนำข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายมาสร้างเป็น Content แบบที่กลุ่มเป้าหมายต้องการและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ทำให้สายงาน Online Marketing จึงเป็นสายงานที่ตลาดแรงงานต้องการ

7 สายงาน Online Marketing ที่โลกออนไลน์ต้องการ

  1. Digital Marketing เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์การใช้งาน Social media และสื่อออนไลน์อื่น ๆ เป็นหลัก โดยคุณสมบัติของผู้ทำงานควรมีความรู้เรื่องการลงโฆษณา (Ads), ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Search Engine Optimization (SEO), Google Analytics และควรมีความรู้เชิงลึกใน Social media
  2. Content Creator เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนคอนเทนต์ ผลิตคอนเทนต์ และเผยแพร่คอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ บทความหรือ infographic โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมด้วย
  3. Content Writer ตำแหน่งงานที่ต้องทำงานร่วมกับ Content Creator โดยมีหน้าที่หลักในการผลิตงานเขียนที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเขียน Caption, การเขียนคำโฆษณา หรือการเขียนบทความให้ความรู้ เป็นต้น เพื่อสร้างปริมาณการเข้าถึง Social media หรือ Website อย่างมีคุณภาพ 
  4. Graphic Designer สำหรับงานด้านกราฟิกเป็นงานที่ได้รับความสนใจจาก Digital Marketing มาเป็นเวลานาน เนื่องจากเป็นงานที่ช่วยให้การสร้างสรรค์เนื้อหามีความน่าสนใจมากขึ้น
  5. Data Analytics สายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งต่อให้ สายงาน Online Marketing ที่เกี่ยวข้องนำไปต่อยอดและใช้ในการขยายโอกาสทางธุรกิจต่อไป โดยส่วนใหญ่จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการหาข้อมูลธุรกิจเชิงลึก
  6. SEO Specialist ตำแหน่งงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำ Search Engine Optimization (SEO) ในระดับเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาช่องการ Social media หรือ Website ติดอันดับบนหน้าแรกของ Search Engine ซึ่งช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจ โดยทำงานร่วมกับ Content Creator, Content Writer, Data Analytics และตำแหน่ง Online Marketing อื่น ๆ
  7. Website Designer ตำแหน่งออกแบบเว็บไซต์เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการจัดวางโครงสร้างของเว็บไซต์ให้สะดวกและตอบโจทย์การใช้งาน รวมถึงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก SEO ซึ่งให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ 

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นทำงานในวงการ Online Marketing ควรศึกษาเกี่ยวกับการทำ SEO เบื้องต้น เพราะทุกสายงานใน Online Marketing มักต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการทำ SEO ทั้งสิ้น ซึ่งนอกจากสายงานทั้ง 7 อาชีพที่แนะนำข้างต้น ยังมีสายงานเกี่ยวกับ Online Marketing อีกมากมายที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในไทยและต่างประเทศ