เรียนรู้ การทำ SEO ให้รูปภาพในเว็บไซต์

การทำ SEO (search engine optimization) ให้เว็บไซต์ ตามระบบที่ Google กำหนด เป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้อันดับของเว็บไซต์ทางธุรกิจมีโอกาสในการถูกค้นเจอง่ายขึ้น ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อการขายสินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากการทำ SEO ให้กับบทความแล้ว ยังครอบคลุมถึงการทำ SEO ให้รูปภาพ การใช้เทคนิคแบบมืออาชีพที่จะทำให้รูปภาพต่าง ๆ ในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักการทำ SEO ดียิ่งได้ มีดังนี้

เทคนิคแบบมืออาชีพ ตามหลัก SEO

1. รูปที่เข้าถึงลูกค้า

ควรใช้รูปภาพที่ถ่ายทำขึ้นเอง โดยใช้คนไทยเป็นนายแบบนางแบบมาทำท่าทางประกอบต่าง ๆ เพราะจะได้รับความนิยมจากผู้อ่าน สื่อความหมายและมีอารมณ์ร่วมกับบทความมากยิ่งขึ้น ดีกว่าการซื้อภาพจากเว็บไซต์ขายภาพ ที่มักเป็นคนต่างประเทศมาแสดง จะทำให้เพิ่มการติดตามได้มากขึ้นในระยะยาว

2. ตั้งชื่อรูปภาพให้เหมาะสม

การตั้งชื่อรูปภาพในเว็บไซต์ SEO ควรจะใส่ keyword ที่สอดคล้องกันลงไปเสมอ โดยให้นึกถึงคำง่าย ๆ สั้น ๆ ว่าใครกำลังทำอะไรที่ไหนทำอย่างไร หรือเป็นคำที่สื่อถึงกิริยาท่าทางของคนในรูปภาพ จะสามารถช่วยให้บทความตรงกับการสืบค้นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

3. ใส่ความหมายของธีม theme

ธีมหรือหมวดหมู่ของภาพเป็นสิ่งสำคัญที่เอามาตั้งชื่อภาพได้ เช่น ภาพอาหารก็สามารถใส่คีย์เวิร์ดได้ว่า เป็นธีมด้านสุขภาพ ผิวพรรณ ความงาม หากเป็นรูปของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ภูเขา ทะเล ก็สามารถใส่ธีมว่า พักผ่อน ท่องเที่ยว เดินทาง คลายเครียด ฯลฯ การใส่ theme ที่ดีจะทำให้ประเด็นของบทความและรูปภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และตรงกับการพิมพ์ค้นหาจากลูกค้าเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ทำให้อันดับ SEO สูงขึ้นตามไปด้วย

4. ใช้ชื่อรูปภาพเป็นภาษาอังกฤษ

ควรใช้คำภาษาอังกฤษที่เป็นการสื่อความหมายได้ง่าย เป็นคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน เช่น ความรัก ก็ควรใช้คำว่า Love คำว่าความสุข ก็ใช้คำว่า happy ไม่จำเป็นต้องใช้คำยากหรือศัพท์ทางวิชาการ เพราะจะเข้าถึงการสืบค้นของกลุ่มผู้ใช้งานจริงได้ง่ายกว่า

5. ใส่แบรนด์ รุ่นสินค้า

หากเป็นรูปภาพของสินค้าที่มียี่ห้อ ก็ควรจะใส่ชื่อแบรนด์และรุ่นลงไปเป็นคีย์เวิร์ดในรูป เช่น รองเท้า กระเป๋า ของใช้ด้านกีฬา โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

6. ไม่ใช้ภาษาไทยในการตั้งชื่อภาพ

เนื่องจากการใช้ปลั๊กอิน All-in-one-wp migration ที่ต้องใช้ในการนำรูปอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์จะทำให้ตัวอักษรผิดเพี้ยนวรรณยุกต์หรือหายไปได้ จะทำให้ไม่สามารถตรงกับการสืบค้นได้จริง จึงควรเลือกใช้ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษจะให้ผลดีกว่า

จะเห็นได้ว่า ตั้งชื่อภาพในเว็บไซต์ตามระบบ SEO มีความสำคัญต่อการทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น หวังว่าแนวทางที่นำเสนอข้างต้น จะช่วยให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ได้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้นต่อไป

เทคนิคแบบมืออาชีพ ตามหลัก SEO

Comments are closed.

Post Navigation